វីដេអូ

វីដេអូសំរាប់ឆ្នាំ២០២២


កិច្ចសម្ភាសន៍មេធាវី រុំ សុខានី សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រកាសស្ដីពីខសន្យាមិនសុចរិត


កិច្ចសម្ភាសន៍ កញ្ញាមេធាវី ឈុំ មុន្នីសុជាតា សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណីរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ការបែងចែកទ្រព្យរួម តាមផ្លូវតុលាការ


សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទស្តីពី «អង្គហេតុចម្បង និងការសរសេរពាក្យបណ្តឹង»


វីដេអូទី១១ កម្មវិធី ៣ សំណួរ ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រាក់យឺតយ៉ាវនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់” ដោយកញ្ញាមេធាវី ឈុំ មុនីសុជាតា សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបន្តពីវីដេអូទី១០ ក្នុងកម្មវិធី ៣ សំណួរ។


កិច្ចសម្ភាសន៍​លោកមេធាវី ពេជ អង្គ អនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការព្រហ្មទណ្ឌរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ អំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ និងអំពើក្លែងបន្លំ


សិក្ខាសាលា ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "សេចក្ដីណែនាំអំពីវិធានស្ដីពីមជ្ឈត្តការ ម.ជ.ម."


កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី សៅ នឿន សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណីរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ កិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក


សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទស្តីពី “ការទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីកិច្ចការពារស្របច្បាប់ និងករណីបទបញ្ជាពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច”


វីដេអូ សកម្មភាពថ្ងៃមហាសន្និបាតលើកទី២៧

covervote


កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី យ៉ាងនី សុវាចា សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការព្រហ្មទណ្ឌរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ការមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ។


ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១៤ ផែនការនិងទិសដៅការងារអាទិភាពសម្រាប់ដឹកនាំគណៈមេធាវីអាណត្តិទី២


ស​ន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១៤


ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top