ឯកសារទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៦

ឯកសារទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៦

ឯកសារទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៦

ឯកសារទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៦

ឯកសារទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៦

ឯកសារទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៦

ឯកសារទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៦

ឯកសារទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៦

ពីធីសម្ភោធឱ្យប្រើប្រាស់បន្ទប់មេធាវី នៅតាមពន្ធនាគារទូទំាងប្រទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១០រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ២០២០ ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០ នៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី២ ក្រោមអធិបតីភាព លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដាក់សម្ភោធឱ្យប្រើប្រាស់បន្ទប់មេធាវី នៅតាមពន្ធនាគារទូទំាងប្រទេស នៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី២

អាន​បន្ត...

វីដេអូ

វីដេអូសំរាប់ឆ្នាំ២០២៣


សមិទ្ធផលការងារក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគិតចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីជប់លៀងអបអរសាទរមហាសន្និបាត លើកទី២៨


សុន្ទរកថាបិទមហាសន្និបាតលើកទី២៨ ដោយឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សុន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតលើកទី២៨ របស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៨ ស្តីពីការថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់ការគាំទ្រ និងសហការជាមួយគណៈមេធាវី


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៨ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីទិសដៅការងារក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៨ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីគ្រឿងកិត្តិយសគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៨ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការអនុវត្តគោលនយោបាយដឹកនាំគណៈមេធាវីក្នុងឆ្នាំទី១នៃអាណត្តិទី១៤


វីដេអូសំរាប់ឆ្នាំ២០២២


កិច្ចសម្ភាសន៍មេធាវី រុំ សុខានី សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រកាសស្ដីពីខសន្យាមិនសុចរិត


កិច្ចសម្ភាសន៍ កញ្ញាមេធាវី ឈុំ មុន្នីសុជាតា សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណីរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ការបែងចែកទ្រព្យរួម តាមផ្លូវតុលាការ


សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទស្តីពី «អង្គហេតុចម្បង និងការសរសេរពាក្យបណ្តឹង»


វីដេអូទី១១ កម្មវិធី ៣ សំណួរ ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រាក់យឺតយ៉ាវនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់” ដោយកញ្ញាមេធាវី ឈុំ មុនីសុជាតា សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបន្តពីវីដេអូទី១០ ក្នុងកម្មវិធី ៣ សំណួរ។


កិច្ចសម្ភាសន៍​លោកមេធាវី ពេជ អង្គ អនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការព្រហ្មទណ្ឌរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ អំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ និងអំពើក្លែងបន្លំ


សិក្ខាសាលា ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "សេចក្ដីណែនាំអំពីវិធានស្ដីពីមជ្ឈត្តការ ម.ជ.ម."


កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី សៅ នឿន សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណីរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ កិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក


សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទស្តីពី “ការទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីកិច្ចការពារស្របច្បាប់ និងករណីបទបញ្ជាពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច”


វីដេអូ សកម្មភាពថ្ងៃមហាសន្និបាតលើកទី២៧

covervote


កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី យ៉ាងនី សុវាចា សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការព្រហ្មទណ្ឌរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ការមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ។


ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១៤ ផែនការនិងទិសដៅការងារអាទិភាពសម្រាប់ដឹកនាំគណៈមេធាវីអាណត្តិទី២


ស​ន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១៤


រូបថត

 ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

កាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១០កេីត ខែបុស្ស ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជេីញដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំគណ:មេធាវី និងបុគ្គលិកគណ:មេធាវី ទៅបេីកកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំឆ្នាំ និងដំណេីរកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

E1 312654014 8868195593252344 8051760156182581359 n E2 317799888 8868195446585692 4878540158808556284 n
E4 317680415 8868195019919068 3299359813394091458 n E3 317678855 8868195269919043 1064031096806358246 n

ចុចទីនេះចូលមើលរូបភាពទាំងអស់

 

 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញដឹកនាំសិស្សមេធាវីជំនាន់១៨ ចំនួន ៦៣នាក់ ចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅចំពោះមុខសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ

E1 312654014 8868195593252344 8051760156182581359 n E2 317799888 8868195446585692 4878540158808556284 n
E4 317680415 8868195019919068 3299359813394091458 n E3 317678855 8868195269919043 1064031096806358246 n

ចុចទីនេះចូលមើលរូបភាពទាំងអស់

 

កាលពីថ្ងៃពុធ ១៤កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចូលរួមជាអធិបតីភាព និងថ្លែងមតិស្វាគមន៍ក្នុងសិក្ខាសាលារួមគ្នាអំពីសិទ្ធិជនជាប់ចោទនៅក្នុងដំណាក់កាលនានានៃនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ លើកទី ១ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី «សិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងដំណាក់កាលនគរបាលយុត្តិធម៌ និងអយ្យការ»

E1 312654014 8868195593252344 8051760156182581359 n E2 317799888 8868195446585692 4878540158808556284 n
E4 317680415 8868195019919068 3299359813394091458 n E3 317678855 8868195269919043 1064031096806358246 n

ចុចទីនេះចូលមើលរូបភាពទាំងអស់

 

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចូលរួមជាអធិបតីភាព និងថ្លែងមតិស្វាគមន៍ក្នុងកម្មវិធី សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមេធាវីសម្រាប់ការពារជនរងគ្រោះនៅក្នុងរឿងក្តីជួញដូរមនុស្ស ក្រោមប្រធានបទស្តីពី «ការវិភាគលើច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ»

E1 312654014 8868195593252344 8051760156182581359 n E2 317799888 8868195446585692 4878540158808556284 n
E4 317680415 8868195019919068 3299359813394091458 n E3 317678855 8868195269919043 1064031096806358246 n

 

 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

កាលពីថ្ងៃពុធ ៧កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជេីញចូលរួមជាអធិបតីភាព និងថ្លែងសុន្ទរកថាបើកកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី «អង្គហេតុចម្បង និងការសរសេរពាក្យបណ្តឹង» ដោយមានការអញ្ជេីញចូលរួមពី លោកមេធាវី នង មានន្ទ និងលោកស្រីមេធាវី មាស ស៊ីថន សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណី និង មានសិក្ខាកាមចូលរួមដោយផ្ទាល់ចំនួន ៥០នាក់

E1 312654014 8868195593252344 8051760156182581359 n E2 317799888 8868195446585692 4878540158808556284 n
E4 317680415 8868195019919068 3299359813394091458 n E3 317678855 8868195269919043 1064031096806358246 n

 

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ១៤រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ១២:៣០នាទីថ្ងៃត្រង់ (ម៉ោងនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី) ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រភិភូគណៈមេធាវី ចូលរួមក្នុងពិធីបិទសន្និសីទឡអេស៊ា ប្រចាំឆ្នាំលើកទី៣៥ (35th LAWASIA CONFERENCE) និងចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៃការប្រកួតប្រជែងសវនាការប្រតិដ្ឋអន្តរជាតិ លើកទី១៧ របស់ឡអេស៊ា (17th LAWASIA INTERNATIONAL MOOT COMPETITION) នៅសណ្ឋាគារ HILTON ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្រ្តាលី

2 315995267 8829600880445149 3069347180086833769 n 2 315995267 8829600880445149 3069347180086833769 n
3 315222325 8829600820445155 6573444394407493367 n 4 316148153 8829601043778466 3452418711243722376 n

 

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ១១រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ១១:៣០នាទី (ម៉ោងនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី) ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រភិភូគណៈមេធាវី ចូលរួមកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយប្រធាន និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ឡអេស៊ា (LAWASIA) នៅសណ្ឋាគារ HILTON ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្រ្តាលី

D1 315408416 8816724601732777 5004651695775393685 n D2 315495040 8816725935065977 4516418512196344717 n
D3 316293112 8816726315065939 3335917601113552998 n D5 316194325 8816724575066113 6771635111820019641 n

 

 បណ្ណសាររូបថត

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top