សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃសន្និសីទអន្តរជាតិគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ "ជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃការបង្កើតយន្តការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយអន្តរគណៈមេធាវី ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ និងជាថ្នាលសម្រាប់ការចែករំលែក ពិភាក្សា និង...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃសន្និសីទអន្តរជាតិគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ "ជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃការបង្កើតយន្តការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយអន្តរគណៈមេធាវី ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ និងជាថ្នាលសម្រាប់ការចែករំលែក ពិភាក្សា និងវាយតម្លៃទៀងទាត់ ពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធដើម្បីការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព"

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ⏬ JOIN

B2 436426564 958363026082919 1890032376235868644 n

B2 438302581 958363032749585 8153897919301302957 n

B3 436200148 958363109416244 7176421167211133213 n

B33 439426746 958363056082916 8992256620762572087 n

 

B5 438305764 958363062749582 5721619495264335424 n

B6 440419133 958363096082912 9149284306110445461 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top