លិខិតអញ្ជើញសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវីដែលបានចុះឈ្មោះជាគ្រូបង្គោលសម្រាប់គម្រោង «មេធាវីដល់មូលដ្ឋាន» ចូលរួមពិធីបើកយុទ្ធនាការអនុវត្តគម្រោង

លិខិតអញ្ជើញសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវីដែលបានចុះឈ្មោះជាគ្រូបង្គោលសម្រាប់គម្រោង «មេធាវីដល់មូលដ្ឋាន» ចូលរួមពិធីបើកយុទ្ធនាការអនុវត្តគម្រោង

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ⏬ JOIN!

F1 446805918 974161937836361 9153815071808722768 n

F2 447287142 974161951169693 5400856095903536362 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top