សុន្ទរកថាបើក ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពីការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សុន្ទរកថាបើក ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពីការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ⏬ JOIN

A1 441532112 959562035963018 2178545412501352054 n

A2 441548462 959562165963005 4632380958320875387 n

A3 441243281 959562159296339 7078908499800751340 n

A4 441936158 959562125963009 6638705144535222263 n

A5 441201877 959562175963004 6980566044705350503 n

A6 426111672 959562029296352 220900351820402763 n

A7 442439359 959562119296343 7400660801960752023 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top