សុន្ទរកថាបិទ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពីការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សុន្ទរកថាបិទ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពីការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ⏬ JOIN

B1 441050909 959564649296090 7528012491667170146 n

B2 441623779 959564792629409 4803447151778649870 n

B3 442436720 959564655962756 5510146955009276011 n

B4 436282430 959564799296075 7840882841110708491 n

B5 443843043 959564905962731 3237169133876613842 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top